Privacybeleid

Masterpiece Visuals hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is u te informeren over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt. Wij raden u dus aan om deze privacyverklaring zorgvuldig door te lezen. In deze privacyverklaring wordt onder andere aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd. Door deze website, onze producten en onze services te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat we uw gegevens op de in deze Privacyverklaring beschreven wijze verzamelen en verwerken.

Inhoud:

 1. Waarom zou u uw persoonlijke gegevens aan Masterpiece Visuals verstrekken?
 2. Welke persoonlijke gegeven gebruiken wij?
 3. Versturen wij ‘cookies’ naar uw computer (of ander apparaat)?
 4. Gebruik van Google Analytics cookies
 5. Hoe worden de gegevens beschermd?
 6. Welke rechten heeft u?
 7. Beheerder van persoonsgegevens
 8. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

 Waarom zou u uw persoonlijke gegevens aan Masterpiece Visuals verstrekken?

Het verstrekken van uw persoonlijke herkenbare gegevens geeft ons de mogelijkheid u een aantal voordelen te bieden:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Masterpiece Visuals verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • De systemen waarmee onze diensten worden geleverd te testen en te verbeteren.

Welke persoonlijke gegeven gebruiken wij?

Masterpiece Visuals verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

We slaan uw gegevens niet langer op dan nodig is voor het uitvoeren van onze diensten of zolang als we bij de wet verplicht zijn. Daarna worden uw persoonlijke gegevens verwijderd. Het kan voorkomen dat wij aan derden een opdracht geven voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de (persoons)gegevens, die op onze websites of anderszins worden opgegeven. Verder kan het nodig zijn om uw gegevens aan derden te verstrekken, zodat we u een product of dienst kunnen leveren dat u bij ons heeft besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik daarvan is verboden. Ook geven wij persoonlijke gegevens vrij als we door de wet daartoe verplicht worden gesteld.

Masterpiece Visuals verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Masterpiece Visuals blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Versturen wij ‘cookies’ naar uw computer (of ander device)?

Het kan voorkomen dat de website een ‘cookie’, een klein tekstbestand, naar uw computer stuurt. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Meer informatie over cookies vindt u op de volgende website: cookiecentral.com.

Wanneer u onze website bezoekt om informatie te bekijken, te lezen of te downloaden, worden door ons sommige ‘bezoekersgegevens’ verzameld en opgeslagen, zoals de domeinnaam en de hostcomputer vanwaar u internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt en het internetadres van de website vanwaar u direct naar onze website gelinkt bent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze websites en kunnen we onze websites verbeteren. Deze gegevens worden na enige tijd gewist.

Er zijn twee soorten cookies: permanente cookies en tijdelijke cookies (sessiecookies). Permanente cookies worden voor maximaal 12 maanden als een bestand op uw computer of mobiele toestel opgeslagen. Sessiecookies worden tijdelijk opgeslagen en worden verwijderd zodra u uw browser sluit.

We maken gebruik van cookies van derde partijen om statistieken te verzamelen voor analysetools als Google Analytics. Het gaat hier om zowel permanente als tijdelijke cookies (sessiecookies). De permanente cookies van derden worden maximaal 24 maanden op uw computer of mobiele toestel opgeslagen.

Google Analytics

Masterpiece Visuals maakt gebruik van Analytics cookies om het gebruik van de website te onderzoeken. Die statistieken geven ons meer inzicht in het gebruik van onze website door bezoekers. Op basis van dergelijke statistieken kunnen wij onze klanten beter van dienst zijn en de bezoekerservaring van onze website (waar nodig) verder optimaliseren.

Wij verzamelen data/statistieken via de analyse-tool Google Analytics. In overeenstemming met wettelijke eisen, hebben wij een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De optie ‘Gegevens delen’ hebben wij uitgezet, waardoor wij kunnen garanderen dat de gegevens die Google via onze website verzamelt, niet gedeeld worden met derden. Daarnaast maken wij zelf geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

De Analytics cookies voorzien ons van informatie over websitegebruikers. O.a. de volgende informatie wordt opgeslagen in ons website analysesysteem:

 • IP-adressen (met het laatste octet gemaskeerd);
 • Verkeersbronnen die inzicht geven m.b.t. hoe gebruikers op onze website terecht zijn gekomen;
 • (Sub)pagina’s die worden bezocht op onze website;
 • De duur van het bezoek/het gebruik van onze website en de diverse subpagina’s.

Hoe worden de gegevens beschermd?

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt te beveiligen. Masterpiece Visuals gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers en firewalls.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Masterpiece Visuals en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@masterpiecevisuals.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Masterpiece Visuals wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beheerder van persoonsgegevens
Masterpiece Visuals
Oudendijk 38
6744PV Ederveen
Nederland

Telefoon: +31 (0)6 26 42 15 43
E-mail: info@masterpiecevisuals.nl

K.v.K.: 77114450

Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Masterpiece Visuals kunt u contact met ons opnemen.

Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Dordrecht.

Vragen rondom de privacyverklaring kunt u ook aan ons stellen door ons contactformulier in te vullen.